Στην κυκλοφορία η νέα έκδοση της εμπορικής διαχείρησης entity. Η νεότερη έκδοση v1.18.5 περιέχει ισχυρότερη διασύνδεση με την φορητή τιμολόγηση mVision. Έχει προστεθεί και η δυνατότητα ενημέρωσης των δεδομένων μέσω cloud. Οι περισσότερες εκτυπώσεις οθόνης έχουν πλέον την δυνατότητα εξαγωγής σε μορφή αρχείου λογιστικού φύλλου τύπου .xls.