ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Η PCLive IT Solutions έχει την δυνατότητα και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής, επιτυγχάνοντας κορυφαία επίπεδα απόδοσης. Διατηρεί παράλληλα υψηλά επίπεδα ασφάλειας, βελτιώνει την παραγωγικότητα και την αυτοματοποίηση μειώνοντας αισθητά το κόστος. Ολες οι υπηρεσίες και τα προϊόντα μας καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας με συνεχή υποστήριξη.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΑσφάλειαΑσφάλειαΑσφάλειαΑσφάλεια

Η PCLive IT Solutions στοχεύει στις ανάγκες του Πελάτη,
Στη δημιουργία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος εργασίας,
Στην ευκινησία και εργονομία των εφαρμογών της,
Στην αδιαπραγμάτευτη σχέση ποιότητας-κόστους.

Καινοτόμες λύσεις από την PCLive IT Solutions

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
 • ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

 • ΙΟΤ
 • ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ
 • ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
 • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 • MS WINDOWS
 • LINUX
 • MAC OS
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
 • ΔΙΚΤΥΩΝ
 • ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ