ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

Η entity GService αποτελεί μια ολοκληρωμένη εφαρμογή διαχείρισης επισκευής μηχανημάτων. Με την εφαρμογή αυτή μπορείτε να διαχειριστείτε και να παρακολουθήσετε όλη την εξέλιξη της διαδικασίας επισκευής ενός μηχανήματος από την εισαγωγή μέχρι την παράδοσή του.

Περιέχει πολλά προγραμματιζόμενα στάδια της διαδικασίας επισκευής του μηχανήματος όπως παραλαβή, αναμονή, υπό επισκευή, αναμονή ανταλλακτικών, αναμονή απάντησης, έτοιμο προς παράδοση κ.α.

Εύκολα και γρήγορα μπορείτε να έχετε μια πλήρη και αξιόπιστη εικόνα για την πορεία της επισκευής ενός μηχανήματος, να προγραμματίσετε διαδικασίες και πληροφορίες, να καταχωρήσετε αναλυτικά τα κόστη των εργασιών ή των ανταλλακτικών και να ενημερωθείτε άμεσα για το ιστορικό επισκευών του.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Η διαχείριση επισκευής μηχανημάτων GService παρέχει αναλυτικά στοιχεία της καταγραφής μιας διαδικασίας επισκευής και δεδομένης της λειτουργίας της εφαρμογής στο cloud σας δίνει την δυνατότητα πρόσβασης από οπουδήποτε. Τα δεδομένα ασφαλή και αξιόπιστα δύνανται να σας ενημερώσουν με αναλυτικά στατιστικά αποτελέσματα που αφορούν την κίνηση των μηχανημάτων προς επισκευή, τα οικονομικά δεδομένα, την κινητικότητα μεταξύ διαφορετικών περιόδων, τους μέσους όρους και τα ποσοστά απόδοσης.

Γραφικές παραστάσεις ολοκληρώνουν την στατιστική ανάλυση, σας ενημερώνουν για την απόδοση των εργασιών, υπολογίζουν τις αυξομειώσεις ποσοτικού ή οικονομικού χαρακτήρα και γενικά σας παρουσιάζουν μια συνολική εικόνα του τμήματος επισκευών, επιτυγχάνοντας αξιοπιστία, άψογη εξυπηρέτηση και εξοικονόμηση πόρων.

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
  • Εκτύπωση ετικετών με σειριακό αριθμό για την επικόλληση στο μηχάνημα
  • Εκτύπωση Δελτίου Παραλαβής Μηχανήματος προς Επισκευή (RMA)
  • Αναλυτική περιγραφή των εργασιών και ανταλλακτικών στο RMA
  • Δημιουργία προσφοράς που αφορά την επισκευή
  • Ιστορικό επισκευών του μηχανήματος
  • Προγραμματισμός των κινήσεων και της κατάστασης της επισκευής
  • Καταχώρηση συναφών αρχείων δελτίων σε μορφή pdf
  • Στατιστικά ποσοτικά και οικονομικά στοιχεία τελευταίας 5ετίας
  • Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία επιλεγμένης περιόδου κίνησης των μηχανημάτων
  • Ημερολόγιο κινήσεων εργασιών και επισκέψεων στον χώρο του πελάτη