ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Στόχος της διαχείρισης παραγωγής είναι η ευελιξία στους τομείς του ανθρώπινου δυναμικού, στην διαχείριση των μηχανημάτων και των υλικών ώστε να αναβαθμίζονται οι παραγωγικές μέθοδοι με σωστή κατανομή και διάθεση του κεφαλαίου της επιχείρησης.

Η διαχείριση του παραγωγικού κεφαλαίου περιλαμβάνει τομείς όπως η καταγραφή αποθεμάτων πρώτων υλών και ετοίμων προϊόντων καθώς και οι δυνατότητες της δυναμικότητας της παραγωγικής μονάδας, η διαχείριση αποθήκευσης των ετοίμων και η οργάνωση διακίνησής τους.

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ προσθήκη της εφαρμογής entityERP εστιάζει σε αυτήν την κατεύθυνση και σε συνδυασμό με το εργατικό δυναμικό αξιοποιεί τους πόρους της γραμμής παραγωγής λεπτομερώς στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση των πελατών ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Οι λειτουργίες της παραγωγής της εφαρμογής entityERP επιτρέπουν τον αναλυτικό σχεδιασμό των διαδικασιών παραγωγής του προϊόντος σε όλη την διαδρομή υλοποίησής του, παρέχοντας συνεχείς πληροφορίες της κατάστασής του. Από την δημιουργία της συνταγής, την διαχείριση πρώτων υλών και συσκευασιών, την παραγωγή του, την προσωρινή αποθήκευση μέχρι την συσκευασία και την αποθήκευση ως έτοιμο προϊόν.

Επίσης επιταχύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων παραγωγής και βοηθά στον σχεδιασμό των παραγγελιών των Α’ υλών με βάση την ζήτηση των πελατών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • Διαχείριση συνταγών προϊόντων
  • Κοστολόγηση συνταγών
  • Διαχείριση Α΄υλών
  • Δελτία παραγωγής
  • Παραστατικά παραγωγής
  • Παρακολούθηση της εξέλιξης της παραγωγής
  • Διαχείριση ετοίμων προϊόντων
  • Σύνδεση με καταγραφικά παραγωγής