ΤΑΧΕΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ

Μετά την αξιοπιστία το μεγαλύτερο προτέρημα μιας εφαρμογής ταχείας λιανικής πώλησης είναι η ταχύτητα. Από την ταχύτητα εξαρτάται η εξυπηρέτηση των πελατών και ο χρόνος αναμονής τους σε ένα ταμείο. Η εφαρμογή entityRET στοχεύει στην εργονομία των διαδικασιών και στην αξιόπιστη διεκπεραίωση των αναγκών ενός ή περισσοτέρων σημείων λιανικής πώλησης μειώνοντας τον χρόνο παραμονής στο ελάχιστο. Μειώνει επίσης και τον χρόνο που απαιτείται από τους ταμίες και τους υπαλλήλους μηχανογράφησης με το οργανωμένο και συγχρονισμένο μέσω cloud σύστημα διαχείρισης εμπορευμάτων που διαθέτει.

Το λογισμικό της entityRET αυτοματοποιεί πλήρως τη διαδικασία τήρησης των φορολογικών στοιχείων, αναβαθμίζεται έγκαιρα και αυτόματα, ώστε να καλύπτει όλες τις διατάξεις των εκάστοτε νόμων.

ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Το περιβάλλον την εφαρμογής λιανικών πωλήσεων entityRET είναι σχεδιασμένο ώστε να είναι φιλικό προς τον χρήστη, εύκολο στην εκμάθηση και προσαρμοζόμενο στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.

Διαχειρίζεται πολλαπλές αναλύσεις, αλλάζει τρόπο εμφάνισης, δέχεται εικόνες των εμπορευμάτων, διαθέτει έλεγχο αποθήκης, ταμείου ανά χρήστη, ανάλυση πωλήσεων κ.α.

Σχεδιάστηκε για λειτουργία με οθόνες αφής, εύρεση των ειδών με κωδικούς barcodes και μπορεί να λειτουργήσει με σταθερά ή φορητά υπολογιστικά συστήματα.

Η ενημέρωση του κεντρικού συστήματος διενεργείται σε πραγματικό χρόνο με αποτέλεσμα να έχουμε άμεση ενημέρωση της κινητικότητας, των πωλήσεων ή της έλλειψης ενός προϊόντος.

Οι αναφορές της καταγραφής των δεδομένων αναλύονται μέσω της εμπορικής διαχείρισης entityERP παρέχοντας την δυνατότητα λεπτομερών αναλύσεων, γραφικών παραστάσεων και αξιόπιστης προσέγγισης της διαχείρισης των αναγκών ενός υποκαταστήματος ή ενός σημείου λιανικής πώλησης.