ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οι καθημερινές μας δραστηριότητες βασίζονται όλο και περισσότερο στην τεχνολογία, οι φορητές συσκευές που βοηθούν στην διαχείριση αυτών των δραστηριοτήτων γίνονται πλέον περισσότερο απαραίτητες.

Μια από τις μεγαλύτερες ανάγκες της αγοράς αποτελεί η δυνατότητα της φορητής τιμολόγησης.

Την δυνατότητα που παρέχει σε πωλητές και διανομείς των επιχειρήσεων την ευχέρεια να εκδίδουν τιμολόγια, να δέχονται πληρωμές, να παρακολουθούν τις ταμειακές ροές απευθείας στον χώρο των πελατών με την χρήση ενός laptop ή ενός tablet με αξιόπιστο και γρήγορο τρόπο.

Αυτό ακριβώς αντιπροσωπεύει η διαχείριση φορητής τιμολόγησης entityMOB.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δώστε στους πωλητές σας την δυνατότητα να γίνουν ποιο ευέλικτοι στις καθημερινές τους επαφές εξοικονομώντας χρόνο ώστε να είναι ποιο παραγωγικοί.

Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο τις πωλήσεις των πωλητών και διανομέων, τα δελτία, τις χρηματοοικονομικές δοσοληψίες εισπράξεων και πληρωμών, την κατάσταση της αποθήκης, την εξέλιξη της ολοκλήρωσης των δρομολογίων και πολλά περισσότερα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην διεκπεραίωση των καθημερινών αναγκών της επιχείρησης.

Με την τιμολόγηση μέσω της εφαρμογής entityMOB, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν συνδέονται πλέον με μία τοποθεσία. Δεδομένου ότι όλα τα αρχεία των παραστατικών και όλων των εισπράξεων ή πληρωμών αποθηκεύονται κεντρικά στο cloud, τα δεδομένα είναι ασφαλή ακόμα και αν απολεσθεί η συσκευή.

Η υιοθέτηση της τιμολόγησης μέσω της εφαρμογής entityMOB ενισχύει τη λειτουργική παραγωγικότητα και την κερδοφορία της επιχείρησης, ενώ μειώνει την πολυπλοκότητα των διαδικασιών διαχείρισης των καθημερινών αναγκών μακροπρόθεσμα.