Εκδοση Εμπορικής Διαχείρισης entity 2018/9
Η νεότερη έκδοση v1.18.9 περιέχει ισχυρότερη διασύνδεση με την φορητή τιμολόγηση mVision.
Έχει προστεθεί το νέο ημερολόγιο κινήσεων με δυνατότητα ενημέρωσης των δεδομένων μέσω cloud.
Το φιλικό περιβάλλον εργασίας, η εύκολη διαχείριση δεδομένων σε συνδυασμό με τα πολλά στατιστικά στοιχεία, παρέχουν την δυνατότητα προσαρμογής της εφαρμογής στις ιδιαιτερότητες της επιχείρησής σας σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.